Filmy pokazowe

 

Poletko roślinne.

 

Poletko roślinne po montażu bez roślin.

 

Poletko roślinne po montażu z roślinami. Oczyszczalnia Bio Easy Flow.

 

Oczyszczalnia ścieków SBR - przydomowa, biologiczna, HABA, SBR Primo+ WIRO.

 

Budowa domu: wybór optymalnej oczyszczalni ścieków.

 

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalniaDlaczego warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię?

W Polsce znaczna część siedzib ludzkich wciąż znajduje się na terenach poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej. Gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, a także instytucje publiczne i różnego rodzaju firmy stoją przed wyborem sposobu radzenia sobie z produkowanymi w ich obrębie ściekami. Istnieją wówczas dwa zasadnicze rozwiązania: budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni. Pierwsza opcja jest popularniejsza, ale wiążę się z nią duża niedogodność. Mimo, że samo stworzenie szamba jest znacznie tańsze niż zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, to jego eksploatacja do tanich już nie należy. Szambo należy regularnie opróżniać, co oznacza konieczność korzystania z usług firm asenizacyjnych dysponujących specjalnymi pojazdami. Każde wypompowanie i wywóz nieczystości to zwykle wydatek w granicach od kilkunastu do dwudziestu złotych za metr sześcienny, w zależności od regionu kraju oraz przejechanych kilometrów. Miesięcznie dla firmy lub rodziny może oznaczać to spory wydatek w budżecie.

Dlatego warto rozważyć montaż nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków. To inwestycja, na którą należy spojrzeć w dłuższej perspektywie czasowej, gdyż wówczas korzyści ekonomiczne okażą się wymierne. W zależności od ilości produkowanych ścieków oraz kosztów wywozu szamba, taki zakup zwykle zwraca się już po kilku latach. Oczyszczalnia ścieków jest więc nie tylko naszym wkładem w ekologię, ale także sposobem na realne oszczędności. Zamiast słono płacić za wywóz szamba zapewniamy sobie niewielkie koszty funkcjonowania oczyszczalni. Są to tanie w eksploatacji urządzenia wymagające tylko podłączenia do sieci elektrycznej zasilającej specjalną dmuchawę. Ponadto sporadycznie należy usuwać nadmierny osad z komory oczyszczalni. Osobna kwestia to okresowe przeglądy serwisowe, ale kontrola prawidłowej pracy urządzeń może być przeprowadzona samodzielnie. Wystarczy raz na jakiś czas sprawdzić prawidłową pracę dmuchowy oraz ocenić czy ścieki mieszają się tak jak powinny.

Dużą zaletą innowacyjnych oczyszczalni ścieków pozostaje ich niska awaryjność. Jest w nich niewiele rzeczy, które mogą się zepsuć. Nie ma elektroniki czy automatyki. Poza tym okres gwarancyjny najczęściej obejmuje aż dziesięć lat. Korzystanie z przydomowej oczyszczalni, to wobec braku kanalizacji, najlepszy i najwygodniejszy sposób pozbywania się nieczystości ciekłych. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i ośrodków wczasowych, hoteli czy instytucji publicznych. Nowoczesne urządzenia są trwałe i niezawodne, działają praktycznie bez ingerencji człowieka, nie hałasują i nie wydzielają przykrych zapachów.

Warto jednak zwrócić uwagę na staranny dobór odpowiedniej dla siebie oczyszczalni. Należy inwestować jedynie w oryginalne, atestowane systemy wykonane z wysokiej jakości materiałów. Odpowiednia budowa i technologia zapewnia bowiem prawidłowe działanie oczyszczalni, jej wysoką wydajność i bezawaryjność. Niestety na rynku są dostępne niedrogie podróbki, które jednak lepiej omijać szerokim łukiem. Jedynie profesjonalne firmy dysponują odpowiedniej klasy urządzeniami i wiedzą dotyczącą ich optymalnego doboru oraz użytkowania. Oczyszczalnia ścieków musi bowiem zostać dobrana odpowiednio do specyfiki określonego obiektu, a główne kryteria wyboru to przepływ ścieków i jego największe godzinowe natężenie.

Zasady działania przydomowych oczyszczalni ścieków

Na rynku znajdziemy dwa główne rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków. Są to oczyszczalnie drenażowe oraz biologiczne. Te pierwsze są mniej zaawansowane technicznie i zarazem mniej skuteczne niż urządzenia biologiczne. Oczyszczalnie drenażowe po prostu filtrują ścieki, w czym pomaga specjalny osadnik oraz drenaż rozsączający. Takie rozwiązanie nie dość, że jest mniej efektywne, to ma jeszcze jedną istotną wadę. Mianowicie budowa tego typu oczyszczalni wymaga dość dużego miejsca na działce. Tymczasem nowoczesna oczyszczalnia biologiczna jest znacznie wygodniejsza w obsłudze, dużo lepiej oczyszcza ścieki oraz zajmuje niewiele miejsca. Może zostać wybudowana nawet pod terenem przejezdnym.

Nie ma jednej, uniwersalnej technologii działania przydomowej oczyszczalni biologicznej. Poszczególne modele różnią się między sobą rozwiązaniami technicznymi. Zasady działania się jednak podobne. Najczęściej spotyka się biologiczne oczyszczalnie hybrydowe, a więc takie, które oczyszczają ścieki na dwa skuteczne sposoby. Chodzi o osad czynny oraz złoże biologiczne, gdzie wegetują bakterie. Budowa typowej przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest skomplikowana. Do jej produkcji zwykle wykorzystuje się wytrzymały polietylen. To tak mocny materiał, że całe urządzenie można z powodzeniem wkopać w praktycznie każdych warunkach wodno-glebowych. Oczyszczalnia biologiczna jest stabilnie umocowanym zbiornikiem o kształcie zbliżonym do granatu lub beczki. Wewnątrz znajdują się co najmniej dwie komory przedzielone dość elastycznymi i odpornymi na pęknięcia kurtynami. Przy dnie pierwszej komory znajduje się dyfuzor i odbywa się tam proces napowietrzania. Druga komora to osadnik wtórny. Oczyszczalnia zawiera też szczelną pokrywę i komin lub kominy włazowe, przejściówki, połączenie rur kanalizacyjnych i zasilaną elektrycznie dmuchawę. Dmuchawa pełni ważną funkcję. Dostarczając tlen zapewnia odpowiednie warunki do życia i namnażania się bakterii, a bąbelki powietrza mieszają poszczególne warstwy ścieków w komorze napowietrzającej.

Złoże biologiczne, w którym żyją bakterie tlenowe i beztlenowe powinno mieć odpowiednio dużą powierzchnię. Chodzi o zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju bakterii. Należy jednak zaznaczyć, że jest ono odporne na okresowe przerwy w dostawie energii elektrycznej, a także okresy zwiększonego lub zmniejszonego przepływu ścieków stanowiących pożywkę dla bakterii. Proces jest szczelny i samoczynny, nie trzeba stosować żadnych specjalnych biopreparatów. Bakterie rozkładają nieczystości na proste związki mineralne, takie które można bez obaw odprowadzać do gruntu czy rowu. Oczyszczalnie są przystosowane do oczyszczania typowych ścieków powstających w gospodarstwach domowych i innych obiektach zamieszkiwanych przez ludzi. Poza nieczystościami odprowadzanymi z ubikacji mogą znajdować się tam również normalne ilości proszków do prania albo detergentów. Należy jednak pamiętać, że do przydomowej oczyszczalni biologicznej nie można odprowadzać wody deszczowej. Nagły dopływ dużej ilości deszczówki podczas intensywnych opadów mógłby doprowadzić do wypłukania złoża biologicznego. Do urządzenia nie powinny też dostawać się żadne zanieczyszczenie nie podlegające rozkładowi oraz szkodliwe środki chemiczne, na przykład pestycydy.

Efektywność oczyszczania ścieków jest bardzo wysoka jednak otrzymywana w tym procesie woda nie jest wodą tej klasy, którą można poić zwierzęta czy podlewać rośliny jadalne uprawiane w przydomowym ogrodzie. Woda taka może być jednak z powodzeniem wykorzystania na przykład do podlewania trawnika albo drzewek ozdobnych.

Dofinansowanie inwestycji i formalności

Ważnym argumentem przemawiającym za podjęciem decyzji o zakupie przydomowej oczyszczalni biologicznej jest fakt, że na tego typu inwestycję można ubiegać się o dofinansowanie. To pokaźna kwota, bo nawet 45% wszelkich kosztów związanych z zakupem urządzenia, przygotowaniem dokumentacji oraz zrobieniem wykopów i instalacją oczyszczalni. Ponadto dzięki istniejącym przepisom promującym projekty proekologiczne istnieje możliwość otrzymania pożyczki celowej na preferencyjnych warunkach. Pieniędzy można szukać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz we władzach samorządów lokalnych, czyli u wójta gminy czy prezydenta miasta. Dlatego warto zapoznać się z programami realizowanymi w tym zakresie w skali kraju, jak i na poziomie swojej gminy lub powiatu, a następnie dopełnić niezbędnych formalności.

Kupując przydomową oczyszczalnię ścieków należy pamiętać także o przepisach administracyjnych regulujących te kwestie. Jeśli przepustowość danej oczyszczalni nie przekracza 7,5 m3na dobę, to nie ma obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę. Niemniej jednak zamiar budowy należy zgłosić do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Wymaga to przygotowania kilku dokumentów, w tym wypełnionego druku zgłoszenia budowy, mapki sytuacyjnej, oświadczenia o prawie własności działki oraz dokumentacji technicznej oczyszczalni. Następnie należy odczekać 30 dni. W tym okresie urzędnicy mogą wydać odpowiedź negatywną i zablokować budowę oczyszczalni. Stanie się tak jeśli inwestycja będzie uznana za zagrażającą środowisku naturalnemu, ale w praktyce taka opcja jest mało prawdopodobna. Jeżeli po 30 dniach urząd nie poinformuje pisemnie o ewentualnych zastrzeżeniach, można przystąpić do rozpoczęcia budowy. Z początkiem inwestycji nie można jednak czekać dłużej niż 2 lata od złożenia zawiadomienia.

Kolejną kwestią pozostaje pozwolenie wodno-prawne. Wprawdzie w przypadku odprowadzania nie więcej niż 5 m3 oczyszczonych ścieków w obrębie własnej działki takie pozwolenie nie jest wymagane, to jednak i tak należy dokonać stosowanego zgłoszenia burmistrzowi, wójtowi gminy lub innemu organowi zajmującemu się ochroną środowiska. Należy to uczynić na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Zgłoszenie to specjalny druk, do którego trzeba dołączyć mapkę sytuacyjną oraz dostarczany przez sprzedawcę oczyszczalni certyfikat jakości odprowadzanych ścieków. W dopełnieniu wszystkich formalności oraz wyjaśnieniu niejasności standardowo pomaga firma zajmująca się sprzedażą oraz montażem biologicznych oczyszczalni ścieków.

Drenaże odwadniające budynków

Zalewanie piwnic oraz namakanie fundamentów budynków, szczególnie w konstrukcjach usytuowanych na wzniesieniach, lub terenach gdzie występuje gliniaste podłoże, to tylko niektóre konsekwencje występowania podwyższonego stanu wód gruntowych. Aby zapobiegać takim sytuacjom, warto wprowadzić rozwiązania, które pomogą odprowadzić nadmiar wody. Jednym z nich jest drenaż opaskowy, który stanowią rury drenarskie ułożone wokół fundamentów.

Kiedy drenaż jest niezbędny...

Wody gruntowe zgromadzone są nawet pół metra pod powierzchnią ziemi. W zależności od pory roku, jej poziom może się zmieniać. Wzrasta szczególnie w okresie wiosennym i to właśnie wtedy może najbardziej naruszyć strukturę budynku. To, w jak dużym stopniu jej zaszkodzi, zależne jest głównie od głębokości, na której są umieszczone fundamenty.

Drenaż polecany jest szczególnie w przypadku konstrukcji, których znaczna część piwnic pozostaje pod ziemią. W takim przypadku, woda gruntowa może prowadzić do poważnych zniszczeń, takich jak m.in. zalania czy zawilgotnienia ścian.

Innym powodem nieprawidłowego odprowadzania wody, może być ukształtowanie terenu oraz charakter podłoża. Szczególnie, w przypadku usytuowania budynku na glebie gliniastej oraz wtedy, gdy podłoże jest niejednorodne pod kątem warstw i poziomów przepuszczalności. Drenaż opaskowy zalecany jest także wówczas, gdy budynek ma zostać zbudowany na wzniesieniu lub zboczu. W takim wypadku, nie ma znaczenia jaki charakter ma podłoże. Niezależnie od jego rodzaju, woda przemieszczająca się po nierównościach będzie powodowała namakanie fundamentów, co może doprowadzić do osuwania elementów budynku.

Warto zaznaczyć, że zmiany klimatyczne i opady atmosferyczne mogą zmieniać podłoże, na którym postawiony jest dom. Oznacza to, że nawet gdy obecnie nie występują problemy związane z wodami gruntowymi, mogą one pojawić się z czasem, wskutek zmian warunków gleby.

Zagospodarowanie wody deszczowej

Prawidłowe zagospodarowanie wody deszczowej może znacznie wpłynąć na ilość pieniędzy zachowanych w domowym budżecie. Tego typu rozwiązanie ogranicza zużycie wody wodociągowej, a tym samym czyni gospodarstwo proekologicznym.

Woda dostarczana do domostw musi spełniać pewne wymagania, przez co może być bezpiecznie spożywana. Jednak ta, która jest używana do sprzątania czy podlewania, nie musi odznaczać się takimi parametrami jak woda pitna. Dlatego warto przemyśleć rozwiązanie, jakim jest zagospodarowanie wody deszczowej.

Jak zgromadzić i wykorzystać deszczówkę?

Aby móc korzystać z tego typu rozwiązania, należy zaopatrzyć swój dom w niezbędny system, w którego skład wchodzi m.in. filtr oczyszczający wodę spływającą z dachu czy tarasu, a także specjalny zbiornik, w którym będzie ona gromadzona. Następnie, można ją wykorzystać m.in. do:

 • podlewania kwiatów i roślin ogrodowych,
 • prania,
 • toalet i pisuarów,
 • mycia i czyszczenia garażu, tarasu czy samochodu.

Korzyści

Zamontowanie tego typu systemu, częściowo uniezależnia domowników od dostaw wody oraz zabezpiecza budynek przed ewentualnymi podtopieniami. Ponadto, zastosowanie rozwiązania gromadzącego wodę z opadów, wiąże się z brakiem konieczności uiszczania opłat związanych z jej odprowadzaniem do sieci deszczowej. Deszczówka posiada znacznie mniej kamienia, przez co pranie i pielęgnacja roślin będą bardziej efektywne. Dodatkowo, dzięki jej zagospodarowaniu, można zmniejszyć zużycie wody wodociągowej nawet o 50%, a tym samym sporo zaoszczędzić.

Powody, dla których warto korzystać z wody deszczowej

System do zagospodarowania wody deszczowej Haba Rain to idealne rozwiązanie dla ludzi pragnących zaoszczędzić na zużyciu wody z sieci wodociągowej. Wykorzystanie wody deszczowej w czasach deficytu wody pitnej na świecie jest idealnym rozwiązaniem łączącym przemysł, gospodarstwa domowe z dziedziną ekologii, na którą jest kładziony coraz większy nacisk.

Zalety korzystania z wody deszczowej

Statystyka zużycia wody

Wykresy zużycia wody z systemem zagospodarowania deszczówki i bez

Przykładowa kalkulacja oszczędności

Mapa średnich roczny opadów w Polsce
  1. Dobór wielkości zbiornika

   Dobór zbiornika zależy od kilku czynników, lokalizacji obiektu, sumy opadów, efektywnej powierzchni dachu mierzonej w m2 oraz rodzaju i pokrycia dachu. Możemy wyszczególnić dachy płaski lub skośne, pokryte blachą lub dachówką. W następnej kolejności obliczamy roczne zapotrzebowanie na wodę, gdzie pod uwagę bierzemy liczbę mieszkańców oraz powierzchnie ogrodu.

   Dane:

   • Liczba mieszkańców: 5 osób
   • Spłukiwanie WC: 9015 l/LM * rok
   • Pranie: 3685 l/LM * rok
   • Prace porządkowe: 800 l/LM * rok
   • Podlewanie ogrodu: 60 l/m * rok
   • Ilość dni bez opadów: 14 dni
   • Roczne zapotrzebowanie na wodę: 31,5 m3/rok


   Wymagana wielkość zbiornika: 3400 L


  1. Dobór systemu rozsączania

   Dobór systemu rozsączania nie jest powiązany z dobranym zbiornikiem. Czynniki jakie bierze się pod uwagę przy doborze to powierzchnia dachu, kąt nachylenia dachu oraz rodzaj pokrycia. Dodatkowo musimy uwzględnić rodzaj gruntu, średnią długość trwania opadu i jego intensywność. Zestawienie tych danych pozwoli obliczyć długość pakietów rozsączających.

   Dane:

   • Układ rozsączający: Pakiety 300x300
   • Rodzaj gruntu: piasek średni i drobny
   • Długość trwania opadu: 15 min
   • Intensywność opadu: 130 l/(s * ha)
   • Ilość dopływającej wody opadowej: 2,86 l/s
   • Objętość wody deszczowej po opadzie: 2574 l


   Wymagana długość pakietów: 26,4 m


 1. Obliczenia oszczędności

  Dane:

  • Lokalizacja: woj Wielkopolskie 550l/m2
  • Powierzchnia dachu: 225 m2
  • Rodzaj pokrycia: blachodachówka
  • Intensywność opadu: 130 l/(s * ha)
  • Ilość mieszkańców: 5 osób
  • Koszt wody i ścieków: 10 zł/m3 (2013 r.)


  Wynik:

  225 m2 * 550 l/m2 = 123.750 l = 123,75 m3

  123,75 m3 * 10 zł/m3=

  1237 zł Oszczędności / rok


Urządzenia peryferyjne - osprzęt

Filtr przeznaczony do oczyszczania deszczówki

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania wody deszczowej spływającej z dachu, dzięki niemu uzyskamy czystą wodę i ochronimy urządzenia systemu.

Filtr koszowy do dachów

Filtr koszowy przeznaczony do dachów o powierzchni 350 m2

Filtr koszowy do dachów

Filtr koszowy przeznaczony do dachów o powierzchni 500 m2

Pokrywa z zaworem do podlewania ogrodu

Dzięki zastosowaniu pokrywy z ukrytym poborem do podłączenia węża, zawory czerrpalne nie są widoczne, a korzystanie z wody deszczowej jest bardzo łatwe.
W połączeniu z automatyczną pompą X-AMO użytkownik ma natychmiastowy dostęp do wody

Centrale sterujące i urządzenie pobierające wody

Od lewej Centrala sterująca Haba Rain Exclusive, pływający pobór wody i centrala sterująca Haba Rain Premium


Zbiorniki do zagospodarowania deszczówki

Nasza firma oferuje Państwtu typoszereg standardowch zbiorników o pojemnościach od 1700 l do 5500 l. Na indywidualne zamówienie możemy wyprodukować zbiorniki większe. Każdy projekt wówczas jest realizowany indywidualnie.

Zbiornik 1700 l
Podstawowe parametry zbiornika 1700
Objętość całkowita 1,7 m3
Średnica włazu 600 mm
Średnica wlotu d1 110 mm lub 160 mm
Średnica wylotu d2 110 mm
Wysokość wlotu h1 *1040 mm
Wysokość wylotu h2 1000 mm
Wysokość nadbudowy HN 400 mm
Długość L 1650 mm
Średnica D 1200 mm
Materiał HDPE ρ = 940 kg/m3
Masa zbiornika 85 kg
* Wysokość podana dla średnicy wlotu 110 mm
Zbiornik o pojemnosci 1700 l Schemat zbiornika o pojemnosci 1700 l

Zbiornik 2200 l
Podstawowe parametry zbiornika 2200
Objętość całkowita 2,2 m3
Średnica włazu 600 mm
Średnica wlotu d1 110 mm lub 160 mm
Średnica wylotu d2 110 mm
Wysokość wlotu h1 *1110 mm
Wysokość wylotu h2 1070 mm
Wysokość nadbudowy HN 400 mm
Długość L 2200 mm
Średnica D 1200 mm
Materiał HDPE ρ = 940 kg/m3
Masa zbiornika 100 kg
* Wysokość podana dla średnicy wlotu 110 mm
Zbiornik o pojemnosci 2200 l Schemat zbiornika o pojemnosci 2200 l

Zbiornik 2800 l
Podstawowe parametry zbiornika 2800
Objętość całkowita 2,8 m3
Średnica włazu 600 mm
Średnica wlotu d1 110 mm lub 160 mm
Średnica wylotu d2 110 mm
Wysokość wlotu h1 *1110 mm
Wysokość wylotu h2 1070 mm
Wysokość nadbudowy HN 400 mm
Długość L 2700 mm
Średnica D 1200 mm
Materiał HDPE ρ = 940 kg/m3
Masa zbiornika 120 kg
* Wysokość podana dla średnicy wlotu 110 mm
Zbiornik o pojemnosci 2800 l Schemat zbiornika o pojemnosci 2800 l

Zbiornik 3400 l
Podstawowe parametry zbiornika 3400
Objętość całkowita 3,4 m3
Średnica włazu 600 mm
Średnica wlotu d1 160 mm
Średnica wylotu d2 110 mm
Wysokość wlotu h1 1175 mm
Wysokość wylotu h2 1130 mm
Wysokość nadbudowy HN 400 mm
Długość L 2400 mm
Średnica D 1500 mm
Materiał HDPE ρ = 940 kg/m3
Masa zbiornika 150 kg
Zbiornik o pojemnosci 3400 l Schemat zbiornika o pojemnosci 3400 l

Zbiornik 4500 l
Podstawowe parametry zbiornika 4500
Objętość całkowita 4,5 m3
Średnica włazu 600 mm
Średnica wlotu d1 110 mm lub 160 mm
Średnica wylotu d2 110 mm
Wysokość wlotu h1 *1580 mm
Wysokość wylotu h2 1540 mm
Wysokość nadbudowy HN 400 mm
Długość L 2500 mm
Średnica D 1500 mm
Materiał HDPE ρ = 940 kg/m3
Masa zbiornika 180 kg
* Wysokość podana dla średnicy wlotu 110 mm
Zbiornik o pojemnosci 4500 l Schemat zbiornika o pojemnosci 4500 l

Zbiornik 5500 l
Podstawowe parametry zbiornika 5500
Objętość całkowita 5,5 m3
Średnica włazu 600 mm
Średnica wlotu d1 110 mm lub 160 mm
Średnica wylotu d2 110 mm
Wysokość wlotu h1 *1610 mm
Wysokość wylotu h2 1570 mm
Wysokość nadbudowy HN 400 mm
Długość L 2700 mm
Średnica D 1700 mm
Materiał HDPE ρ = 940 kg/m3
Masa zbiornika   240 kg  
* Wysokość podana dla średnicy wlotu 110 mm
Zbiornik o pojemnosci 5500 l Schemat zbiornika o pojemnosci 5500 l

Ile kosztuje oczyszczalnia z montażem na terenie Warszawy

Ile kosztuje oczyszczalnia z montażem na terenie Warszawy i okolic

Firma Monter Paweł Szymczak proponuje swoim klientom wysokiej klasy oczyszczalnie z montażem w Najlepszych Cenach w Polsce bez straty na jakości użytych materiałów. Na terenie Warszawy, całego województwa mazowieckiego i łódzkiego dojeżdżamy do klienta bez żadnych dodatkowych kosztów. Posiadamy własny sprzęt i koparkę. Montaż wykonujemy kompleksowo, który trwa 1 dzień przeważnie około 6-8 godzin. Poczynając od budynku, zawszye używamy rury PCV o średnicy fi 160 SN8 ze ścianką o grubości 4.7mm (tzw. typ ciężki). Rury te wytrzymują nacisk samochodu ciężarowego. Producentów oczyszczalni dobraliśmy wg. własnej wiedzy i dopasowaliśmy do potrzeb klientów, tak aby uzyskać jak najwyższą jakość w najlepszej cenie. Systemy rozsączające wykonujemy z przewymiarowaniem, tak aby jak najdłużej służyły użytkownikom. Nie oszczędzamy na materiale i kruszywach. Wykonujemy Najtańszy Montaż w Polsce !

Koszty montażu oczyszczalni – brutto 23% VAT: (koniecznie sprawdź z innymi firmami)

- koszt zbiornika oczyszczalni (najtańsza biologiczna oczyszczalnia dla 4 użytkowników) 7200zł

- ewentualna przepompownia z pompą (przy wysokim poziomie wód gruntowych) 1500zł

- żwir płukany 16-32mm 1500zł

- system rozsączający (tunele 1200zł, studnia chłonna 800zł, drenaż rozsączający 600zł)

- montaż oczyszczalni (praca koparki, rury, kształtki, podłączenie i uruchomienie oczyszczalni, dojazd na inwestycję) 1500zł

- biopreparat startujący GRATIS !

Chciałbym zaznaczyć, iż podane ceny są cenami BRUTTO z 23% VAT.

To czym się szczycimy w firmie, to profesjonalny montaż za 1500zł BRUTTO

Ponad 800-set zadowolonych klientów.

W dniu montażu potrzebujemy dostęp do wody w celu zalania zbiornika oczyszczalni do pełna.

Po zakończonym montażu zostawiamy u klienta około 20 ton ziemi – jest to pozostałość po wkopanym zbiorniku i zamontowanym systemie rozsączającym.