Pakiet K64

Kompletny zestaw dla 4-5 stałych mieszkańców.

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

Pakiet jest dostarczany z 6 modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 

Pakiet K64 - cena 7800 zł brutto

Montaż - najtaniej w Polsce - zadzwoń!

Maksymalne dzienne zużycie wody - 750 l

W skład zestawu wchodzą:

 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 6 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 7,5 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 


 

Klient musi zapewnić:

 • w przypadku podłoża piaszczystego 4 tony żwiru płukanego 2-8mm
 • w przypadku podłoża piaszczysto-żwirowego 11 ton żwiru płukanego 2-8mm
 • w przypadku podłoża gliniastego 18 ton żwiru płukanego 2-8mm

Wymiary

Osadnik

 • wysokość - 0,96 m
 • długość - 2,9 m
 • szerokość - 1,2 m
 • pojemność - 2 m3
 • waga - 120 kg
 • śr. włazu - 600 mm
 • śr. wlotu - 110 mm
 • śr. wylotu - 110 mm
 • wys. wlotu - 0,75 m
 • wys. wylotu - 0,65 m

 


Powierzchnia zabudowy

 • osadnik gnilny SA 2000ce - 4 m2
 • pole infiltracyjne
  • długość - 7,5 m (pojedynczy drenaż)
  • szerokość - 0,6 - 5 m (zależna od warunków gruntowych,

przepuszczalności gruntu)

 


Koszty eksploatacji

 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok

 


Dokumentacja

 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004

Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 


Montaż każdej oczyszczalni ze wszystkich pakietów Najtaniej w Polsce!

(w cenie są rury oraz wykopy koparką - zadzwoń i przekonaj się)

Pakiet K44

Kompletny zestaw dla 3 stałych mieszkańców (zalecany do domków letniskowych).

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

Pakiet jest dostarczany z 4 modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 

Pakiet K44 - cena 6800 zł brutto

Montaż - najtaniej w Polsce - zadzwoń!

Maksymalne dzienne zużycie wody - 500 l

W skład zestawu wchodzą:

 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 4 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 5,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy


Klient musi zapewnić:

 • w przypadku podłoża piaszczystego 3 tony żwiru płukanego 2-8mm
 • w przypadku podłoża piaszczysto-żwirowego 8 ton żwiru płukanego 2-8mm
 • w przypadku podłoża gliniastego 13 ton żwiru płukanego 2-8mm

Wymiary

Osadnik

 • wysokość - 0,96 m
 • długość - 2,9 m
 • szerokość - 1,2 m
 • pojemność - 2 m3
 • waga - 120 kg
 • śr. włazu - 600 mm
 • śr. wlotu - 110 mm
 • śr. wylotu - 110 mm
 • wys. wlotu - 0,75 m
 • wys. wylotu - 0,65 m

 


Powierzchnia zabudowy

 • osadnik gnilny SA 2000ce - 4 m2
 • pole infiltracyjne
  • długość - 5,0 m (pojedynczy drenaż)
  • szerokość - 0,6 - 5 m (zależna od warunków gruntowych,

przepuszczalności gruntu)

 


Koszty eksploatacji

 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok

 


Dokumentacja

 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 

Montaż każdej oczyszczalni ze wszystkich pakietów Najtaniej w Polsce!

(w cenie są rury oraz wykopy koparką - zadzwoń i przekonaj się)

Pakiet K84

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

Pakiet jest dostarczany z 8 modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 

Pakiet K84 - cena 8700 zł brutto

Montaż - najtaniej w Polsce - zadzwoń!

 

Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.000 l

W skład zestawu wchodzą:

 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 8 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 10,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 


Klient musi zapewnić:

 • w przypadku podłoża piaszczystego 5 ton żwiru płukanego 2-8mm
 • w przypadku podłoża piaszczysto-żwirowego 14 ton żwiru płukanego 2-8mm
 • w przypadku podłoża gliniastego 23 tony żwiru płukanego 2-8mm

Wymiary

Osadnik

 • wysokość - 0,96 m
 • długość - 2,9 m
 • szerokość - 1,2 m
 • pojemność - 2 m3
 • waga - 120 kg
 • śr. włazu - 600 mm
 • śr. wlotu - 110 mm
 • śr. wylotu - 110 mm
 • wys. wlotu - 0,75 m
 • wys. wylotu - 0,65 m

 


Powierzchnia zabudowy

 • osadnik gnilny SA 2000ce - 4 m2
 • pole infiltracyjne
  • długość - 10,0 m (pojedynczy drenaż)
  • szerokość - 0,6 - 5 m (zależna od warunków gruntowych,

przepuszczalności gruntu)

 


Koszty eksploatacji

 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok

 


Dokumentacja

 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

Montaż każdej oczyszczalni ze wszystkich pakietów Najtaniej w Polsce!

(w cenie są rury oraz wykopy koparką - zadzwoń i przekonaj się)

FANN - szwedzkie przydomowe oczyszczalnie ścieków II i III generacji

Montaż każdej oczyszczalni ze wszystkich pakietów Najtaniej w Polsce!

(w cenie są rury oraz wykopy koparką - zadzwoń i przekonaj się)


Oczyszczalnia IN-DRÄN zamiast szamba

Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nieskanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych.

Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem technologii IN-DRÄN. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego.

Oferowane przez nas systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata (ok. 100 PLN/rocznie). Pomimo, że instalacja systemu IN-DRÄN jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.


TRADYCYJNA OCZYSZCZALNIA

OCZYSZCZALNIA IN-DRÄN II generacji

 • Tylko na dobre warunki gruntowe
grunt dobrze przepuszczalny, niski poziom
wód gruntowych
 • Duża powierzchnia zabudowy
system kilku rur rozsączających
Wysokie koszty eksploatacji
stosowanie bioaktywatorów, wymiana filtrów
w osadniku gnilnym, stały nadzór serwisowy
 • Około 10-letni okres eksploatacji
 • Na każde warunki gruntowe
piasek, glina, ił, wysoki poziom
wód gruntowych
 • Mała powierzchnia zabudowy
pojedynczy drenaż od 5 do 15 mb
Niskie koszty eksploatacji
bez stosowania bioatywatorów, osadniki gnilne
bez wymiennych filtrów, bezobsługowe
 • Ponad 20-letni okres eksploatacji

Pakiet E44

Kompletny zestaw dla 3 stałych mieszkańców (zalecany do domków letniskowych).

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

Pakiet jest dostarczany z 4 modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 

Pakiet E44 - cena 7800 zł brutto

Montaż - najtaniej w Polsce - zadzwoń!

 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 500 l

W skład zestawu wchodzą:

 • osadnik gnilny SA 3000ce - 3 m³
 • moduły IN-DRÄN - 4 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 5,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 

 


Klient musi zapewnić:

 

 • w przypadku podłoża piaszczystego 4 tony żwiru płukanego 2-8mm

 

 • w przypadku podłoża piaszczysto-żwirowego 11 ton żwiru płukanego 2-8mm

 

 • w przypadku podłoża gliniastego 18 ton żwiru płukanego 2-8mm

 

Wymiary

Osadnik

 • wysokość - 1,0 m
 • długość - 3,5 m
 • szerokość - 1,2 m
 • pojemność - 3 m3
 • waga - 160 kg
 • śr. włazu - 600 mm
 • śr. wlotu - 110 mm
 • śr. wylotu - 110 mm
 • wys. wlotu - 1,05 m
 • wys. wylotu - 0,85 m

 


Powierzchnia zabudowy

 • osadnik gnilny SA 3000ce - 4 m2
 • pole infiltracyjne
  • długość - 5,0 m (pojedynczy drenaż)
  • szerokość - 0,6 - 5 m (zależna od warunków gruntowych,

przepuszczalności gruntu)

 


Koszty eksploatacji

 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na dwa lata

 


Dokumentacja

 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 


Montaż każdej oczyszczalni ze wszystkich pakietów Najtaniej w Polsce!

(w cenie są rury oraz wykopy koparką - zadzwoń i przekonaj się)