Oczyszczalnie w technologi SBR

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” dotyczące efektywności oczyszczania. Tabela poniżej.

Oczyszczalnie biologiczne firmy HABA spełniają wymagania oczyszczania ścieków dla aglomeracji miejskich bez dozowania koagulantów. Potwierdzają to Certyfikaty. Należy jednak pamiętać, że oczyszczalnia inaczej będzie pracowała u „Kowalskiego” i inaczej u „Wiśniewskiego”.

W celu poprawy skuteczności oczyszczania ścieków (w szczególności redukcji fosforu) istnieje możliwość doposażenia oczyszczalni biologicznych HABA o system dozowania koagulantu ECOPAX (chemiczny stopień oczyszczania).

Urządzenie można zastosować zarówno w przepływowych jak i sekwencyjnych oczyszczalniach biologicznych (oraz w modułach oczyszczalni biologicznych).

Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do sterownika oczyszczalni (oczyszczalnie SBR Primo+WIRO, TYTAN) lub z zastosowaniem dodatkowego układu sterowania.

 

 

Oczyszczalnie w technologii SBR – zbiorniki dwukomorowe.

Ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe. Następnie ściek przechodzi do drugiej komory, na której dnie ułożony jest dyfuzor (urządzenie rozprowadzające powietrze w celu napowietrzenia ścieku). Do dyfuzora powietrze tłoczone jest przez mały kompresor zazwyczaj o mocy 35-60Wat. Ściek zostaje oczyszczany przez powietrze i tzw. osad czynny tworzący się na dnie komory.

Wszystkim steruje specjalnie zaprogramowany sterownik, który wyłącza w nocy napowietrzanie. Osad czynny w drugiej komorze opada na dno, po czym załącza się pompa odprowadzając czystą wodę do odbiornika (tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny).

Swoim klientom proponujemy oczyszczalnie SBR PRIMO, których pompa wyrzuca oczyszczaną wodę pod dużym ciśnieniem. Pozwala to zaoszczędzić 1500zł na przepompowni, jeżeli takowa musiałaby być zamontowana przy wysokim poziomie wód gruntowych na działce.

 

 

Wymagana efektywność oczyszczania:

 

  • poza aglomeracją - kolumna "poniżej 2000"
  • w aglomeracji - kolumna zależnie od wielkości aglomeracji (RLM oczyszczalni)