Drenaże odwadniające budynków

Zalewanie piwnic oraz namakanie fundamentów budynków, szczególnie w konstrukcjach usytuowanych na wzniesieniach, lub terenach gdzie występuje gliniaste podłoże, to tylko niektóre konsekwencje występowania podwyższonego stanu wód gruntowych. Aby zapobiegać takim sytuacjom, warto wprowadzić rozwiązania, które pomogą odprowadzić nadmiar wody. Jednym z nich jest drenaż opaskowy, który stanowią rury drenarskie ułożone wokół fundamentów.

Kiedy drenaż jest niezbędny...

Wody gruntowe zgromadzone są nawet pół metra pod powierzchnią ziemi. W zależności od pory roku, jej poziom może się zmieniać. Wzrasta szczególnie w okresie wiosennym i to właśnie wtedy może najbardziej naruszyć strukturę budynku. To, w jak dużym stopniu jej zaszkodzi, zależne jest głównie od głębokości, na której są umieszczone fundamenty.

Drenaż polecany jest szczególnie w przypadku konstrukcji, których znaczna część piwnic pozostaje pod ziemią. W takim przypadku, woda gruntowa może prowadzić do poważnych zniszczeń, takich jak m.in. zalania czy zawilgotnienia ścian.

Innym powodem nieprawidłowego odprowadzania wody, może być ukształtowanie terenu oraz charakter podłoża. Szczególnie, w przypadku usytuowania budynku na glebie gliniastej oraz wtedy, gdy podłoże jest niejednorodne pod kątem warstw i poziomów przepuszczalności. Drenaż opaskowy zalecany jest także wówczas, gdy budynek ma zostać zbudowany na wzniesieniu lub zboczu. W takim wypadku, nie ma znaczenia jaki charakter ma podłoże. Niezależnie od jego rodzaju, woda przemieszczająca się po nierównościach będzie powodowała namakanie fundamentów, co może doprowadzić do osuwania elementów budynku.

Warto zaznaczyć, że zmiany klimatyczne i opady atmosferyczne mogą zmieniać podłoże, na którym postawiony jest dom. Oznacza to, że nawet gdy obecnie nie występują problemy związane z wodami gruntowymi, mogą one pojawić się z czasem, wskutek zmian warunków gleby.