Oczyszczalnia BIOPURA (Kingspan Klargester)

Biologiczna oczyszczalnia BioPura to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie zakotwienie.

W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

 

Największe zalety Biopura

 

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:20 09
  • Całkowicie zautomatyzowana praca
  • Trwały, ożebrowany zbior nik z PE
  • Małe gabaryty- tania i szybka instalacja
  • Brak konieczności dodawania biopreparatów
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Niezawodność i atrakcyjna cena

 

Jak to działa

 

ETAP I: dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego. 


ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowej-biologicznej 


ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowej-biologicznej


ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego