Oczyszczalnia SBR PRIMO opis i zasada działania

Oczyszczalnie w technologii SBR – zbiorniki dwukomorowe.

Ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe. Następnie ściek przechodzi do drugiej komory, na której dnie ułożony jest dyfuzor (urządzenie rozprowadzające powietrze w celu napowietrzenia ścieku). Do dyfuzora powietrze tłoczone jest przez mały kompresor zazwyczaj o mocy 35-60Wat. Ściek zostaje oczyszczany przez powietrze i tzw. osad czynny tworzący się na dnie komory.

Wszystkim steruje specjalnie zaprogramowany sterownik, który wyłącza w nocy napowietrzanie. Osad czynny w drugiej komorze opada na dno, po czym załącza się pompa odprowadzając czystą wodę do odbiornika (tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny).

Swoim klientom proponujemy oczyszczalnie SBR PRIMO, których pompa wyrzuca oczyszczaną wodę pod dużym ciśnieniem. Pozwala to zaoszczędzić 1500zł na przepompowni, jeżeli takowa musiałaby być zamontowana przy wysokim poziomie wód gruntowych na działce.